ജ:ലക്ഷ്മണന്‍ തമിഴ്‌നാട് പ്രതിനിധി

Saturday, April 24, 2010

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച അഞ്ചംഗ സമിതിയുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന മുന്‍‌തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് തമിഴ്‌നാട് പിന്മാറുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മണന്‍ സമിതിയിലെ തമിഴ്‌നാട് പ്രതിനിധിയാകും. വിവിധ മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കൂ.


0 comments: