മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം

Tuesday, June 1, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ദുരന്തസാദ്ധ്യതാ മേഖലകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു. 01 ഏപ്രില്‍ 2010 ലെ മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

2 comments:

Kalavallabhan said...

സൈറൺ മുഴക്കി പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുകയാണോ സർക്കാരുകൾ

പാവപ്പെട്ടവന്‍ said...

ദുരന്തം ഉണ്ടായ ശേഷം ഈ സൈറന്‍ മുഴങ്ങിയിട്ടു എന്ത് കാര്യം