കേരളം ശക്തമായ നിലപാടിലേക്ക്

Thursday, July 15, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാല്‍ വിഷയത്തില്‍ കേരളം ശക്തമായ നിലപാടുകള്‍ എടുക്കുന്നു. 15 ജൂലായ് 2010 ന് ദീപക ഓണ്‍ലൈന്‍ പത്രത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക.

0 comments: