മാതൃഭൂമി പേജിലെ വാർത്തകൾ.

Thursday, December 1, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ മാതൃഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേജ് തന്നെയുണ്ട്.
മുല്ലപ്പെരിയാർ - ഒരുമിക്കാം ഒഴിവാക്കാം ദുരന്തം. എന്ന ആ പേജിലെ വിവിധ വാർത്തകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇതാ...


1. അനുമതി തേടി കേരളം.

2. ശക്തിയേറിയ ഭൂമികുലുക്കത്തിന് സാദ്ധ്യത.

3. അണക്കെട്ടിന്റെ ചരിത്രവും കരാറും.

4. അണക്കെട്ട് വന്ന വഴി.

5. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഒരു ജലബോംബ്.

6. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാദ്ധ്യത.

7. അണക്കെട്ടിന് സമീപം അനുബന്ധ ഡാം.

8. പരിഹാരം പുതിയ അണക്കെട്ട് മാത്രം.

9. കേരളവും തമിഴ്‌നാടും പിടിച്ച പുലിവാല്.

10. അണക്കെട്ട് പൊട്ടും പൊട്ടില്ല.

11. രണ്ടാം കരാർ എന്ന തമാശ.

12. ജലനിരപ്പ് കുറച്ചത് സുരക്ഷിതത്വം മുൻ‌നിർത്തി.

13. ജോൺ പറഞ്ഞു.....

14. രാമനും ജങ്കാറും ഒഴുകിപ്പോയി.

15. പാഴായിപ്പോയ മുന്നറിയിപ്പ്.

16. ഓർക്കണം ടിഗ്രയുടെയും ഓസ്റ്റിന്റേയും തകർച്ച.

0 comments: