ശ്രീ. ജയിംസ് വിത്സന്റെ ബ്ലോഗ്

Monday, November 8, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബ്ലോഗാണ് ശ്രീ.ജയിംസ് വിത്സന്റെ ഇന്‍ സേര്‍ച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത്.

വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എക്‍സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചീനീയര്‍ ആയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സ്പെഷ്യല്‍ സെല്ലില്‍ ഒരു അംഗമായി ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 2006 മുതല്‍ മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി കേസുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം.

നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ ഇനിയും  കൂടുതല്‍ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

2 comments:

James Wilson said...

Thank u for the support...:)) It matters a lot!

James Wilson said...

Hi...I just posted a poll in my blog..giving u an opportunity to select the topic of my next blog..pls attend the poll..:)