റീമ കല്ലുങ്കലിന്റെ ലേഖനം

Thursday, November 24, 2011

റീമ കല്ലുങ്കലിന്റെ ലേഖനം വായിക്കാം.

2 comments:

വെള്ളരി പ്രാവ് said...

മുല്ലപെരിയാര്‍ പ്രശ്നം ഇന്ന് എല്ലാ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുമ്പോള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഈ വിഷയത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ബൂലോകത്തിന്റെ അര്‍പ്പണബോധം അഭിനന്ദനീയം. മാതൃകാപരമായ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ബൂലോകത്തെ ബ്ലോഗേഴ്സ്ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തി ശ്ലാഖനീയം....

അക്ഷി said...

മുല്ലപെരിയാരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ഷ്ട്ട ...നീ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതു ആലോചികണ്ട ക്ടാവേ എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയണേ..അവര്‍ അതു ഒരു തമാശ ആയി കാണുന്നു എന്ന് അര്‍ഥം