കോടതിക്ക് പുറത്ത് തീരണം

Tuesday, November 22, 2011

മാക്സ് ന്യൂസിൽ 23 നവംബർ 2011 ന് വന്ന വാർത്ത.

2 comments:

c.v.thankappan,chullikattil.blogspot.com said...

ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥയ്ക്കു സത്വരനടപടി
ഉണ്ടാകണം.പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെയും
വിദഗ്ദ്ധരുടെയും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ആശങ്കയും ഭീതിയുമാണ്
ജനിപ്പിക്കുന്നത്.ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടു
പോകരുത്.ദുരന്തത്തിന് വഴിവെക്കരുത്.
ശീഘ്രഗതിയില്‍ ഏവരും പ്രവര്‍ത്തനനിരതരാകട്ടേ!!!

കിരാത൯ said...

eee bheethijanakamaaya avasthaykk enthu vila koduththum pomvazhi kandethanam ath ethrayum pettannulla oru daam thanne aanu aa dam paniyaan venda sramaththinu namukkellaam onnikkaam