ഡാമിന്റെ മോഡലുമായി തമിഴ്‌നാട്

Thursday, January 21, 2010

ഡാമിന്റെ മോഡലുമായാണു്‌ കേസ് വാദിക്കാന്‍ തമിഴ്‌നാട് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: