പുതിയ ഡാമിനെതിരെ തമിഴ്നാട്

Wednesday, January 6, 2010

പുതിയ ഡാമിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ശക്തമായി പ്രവത്തനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ലൈനില്‍ 7 ജനുവരി 2010ന് വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: