ജ: കെ.ടി.തോമസ് സമിതി അംഗം

Wednesday, March 3, 2010

സ്റ്റിസ് തോമസ് മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിദദ്ധസമിതി അംഗം. 03.03.2010 ന് മാതൃഭൂമിയിലും ദീപികയിലും വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കൂ.

1 comments:

ലതി said...

അവസാന നിമിഷം സമിതിയിൽ അംഗമായി. ജ: കെ.ടി.തോമസ്സിനു ഭാവുകങ്ങൾ.