ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്

Tuesday, March 2, 2010

തിരിച്ച് നാട്ടില്‍ ചെന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്.” പറയുന്നത് ചെന്നെയില്‍ നിന്ന് സ്ഥലപരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ തമിഴ്നാട് ജിയോളജി സംഘമാണ്. ദീപികയില്‍ 2010 മാര്‍ച്ച് 03ന് വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: