വൈക്കോ പറയുന്നത്

Saturday, May 29, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍, ഇന്നലെ നടന്ന വഴി തടയല്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തമിഴ് നേതാവ് വൈക്കോ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വായിക്കൂ.

0 comments: