മന്ത്രി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നത്

Saturday, May 29, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍, ഇന്നലെ നടന്ന വഴി തടയല്‍ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ജലവകുപ്പുമന്ത്രി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വായിക്കൂ.


0 comments: