ശാശ്വത പരിഹാരം

Monday, August 16, 2010

ശ്രീ എബ്രഹാം അഞ്ചാനിക്ക്, മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പ്രതിസന്ധി തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരു ശാശ്വതപരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കാനുണ്ട്. സത്യദീപം ടാബ്‌ളോയിഡിന്റെ 2010 ജൂണ്‍ 23 ന്(പുസ്തകം 83 ലക്കം 44) വന്ന ആ ലേഖനം വായിക്കാന്‍ താഴെയുള്ള ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കൂ.

0 comments: