പുതിയ ഡാമിന് 380 കോടി

Sunday, August 29, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ ഡാം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് 380 കോടി ചിലവ് വരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ്. ആഗസ്റ്റ് 30 ന് മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ലൈന്‍ പത്രത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത നോക്കൂ.

0 comments: