തിരിച്ചുവരവിന് കളമൊരുക്കിയത് ടി.എം.ജേക്കബ്

Monday, October 31, 2011

2011 നവംബർ 1 ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

1 comments:

ഫിയൊനിക്സ് said...

കാലഹരണപ്പെട്ട അണക്കെട്ടു പൊലെ ഈ കരാറും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാന്‍ കേരല സംസ്ഥാനം നടപടി എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.