അണക്കെട്ടിനെപ്പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി

Saturday, June 4, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറയുന്നത്.....
ദീപിക ഓൺലൈനിലും മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലും 04 ജൂൺ 2011 ന് വന്ന വാർത്തകൾ വായിക്കൂ.
0 comments: