പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണ്ട - തമിഴ്‌നാട് ഗവർണ്ണർ

Thursday, June 2, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണ്ടെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതിയ ഗവർണ്ണർ സുർജിത്ത് സിങ്ങ് ബർണ്ണാല. 03 ജൂൺ 2011ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലും, ദീപിക ഓൺലൈനിലും വന്ന വാർത്തകൾ


1 comments:

Anoop said...

These bloody people are playing politics.