തിരക്കിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നീക്കം

Sunday, June 12, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ പരിശോധന അപൂർണ്ണം, തിരക്കിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നീക്കം. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ 12 ജൂൺ 2011ന് വന്ന വാർത്ത.

1 comments:

നിരക്ഷരൻ said...

ഉന്നതാധികാര സമിതി എന്നത് വെറും ഒരു പൊറാട്ട് നാടകം മാത്രമായിരുന്നോ ?