പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇടപെടും:- ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി

Monday, June 20, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇടപെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. ദീപിക ഓൺലൈനിൽ 2011 ജൂൺ 19ന് വന്ന വാർത്ത.

0 comments: