നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊടുക്കില്ല - കേരളം

Wednesday, February 3, 2010

പുതിയ ഡാമുണ്ടാക്കിയാല്‍ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് കേരളം. 03.02.2010 ന്റെ ദീപക, മനോരമ വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കൂ

0 comments: