കേസില്‍ വഴിത്തിരിവ്

Thursday, February 18, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ കേസ് ഒരു വഴിത്തിരിവില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുകയാണ്. ഭാഗികമായിട്ടാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ വാദങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. ഫെബ്രു‌വരി 18 ന് വിവിധ പത്രങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കൂ.


1 comments:

paarppidam said...
This comment has been removed by the author.