ടീം വര്‍ക്കിന്റെ വിജയം - വി.എസ്.

Thursday, February 18, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ അനുകൂലമായ വിധി കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഫലമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്.അച്ച്യുതാനന്ദന്‍ - ഫെബ്രുവരി 18ന്റെ മനോരമ വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: