കേസ് സങ്കീര്‍ണ്ണമാകുന്നോ ?!

Sunday, February 21, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍ കേസ് കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാകുകയാണോ ?! ഇക്കാര്യത്തില്‍ തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി 21 ഫെബ്രുവരി 2010ന്റെ കേരളകൌമുദിയില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: