നേവിയുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.

Monday, January 10, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഭാഗം പരിശോധിക്കാൻ കേരളം നേവിയുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. 8 ജനുവരി 2011 ലെ ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: