കേബിൾ ആങ്കറിങ്ങ് പരിശോധന ഇന്ന്

Sunday, September 18, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ബലപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്‌നാട് നടത്തിയ കേബിൾ ആങ്കറിങ്ങിന്റെ ബലക്ഷമതാ പരിശോധന ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. 2011 സെപ്റ്റംബർ 19ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.