വീണ്ടും പഠനം വേണമെന്ന് ജി.എസ്.ഐ.

Sunday, September 25, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠനം നടത്തണമെന്ന് ജിയോളജിക്കൻ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദീപിക ഓൺലൈനിൻ 2011 സെപ്റ്റംബർ 25 ന് വന്ന വാർത്ത.

0 comments: