മറ്റൊരു മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സൈറ്റ്

Friday, December 11, 2009

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ കരാറിന്റെ യഥാര്‍ഥ രൂപം, അല്‍പ്പം ചരിത്രം എന്നതൊക്കെ കാണാനാഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കായി രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ്‌ ശ്രീ സുമേഷും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം.

0 comments: