നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ലോഗോ

Thursday, December 3, 2009

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാമിന് അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ , മലയാളികളെ കൂട്ടമരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ , ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാന്‍ , മലയാളിക്കും തമിഴ് നാട്ടുകാര്‍ക്കും ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകാതെ നല്ല രീതിയില്‍ ഈ പ്രശ്നം ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ .... നമുക്ക് മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാനാവും? ........ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

0 comments: