ജിക്കൂസിന്റെ പോസ്റ്റ്

Thursday, December 3, 2009

ഘോഷങ്ങളുടെ ദിനരാത്രങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുകയും നിയസഭയില്‍ വന്‍ പൊട്ടിത്തെറികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത മുല്ലപെരിയാര്‍ ഇതിഹാസങ്ങള്‍ രചിക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ നാല്പതു ലക്ഷം ജനങളുടെ വില പറയുകയാണ്‌ ശ്രീമാന്‍ മുല്ലപെരിയാര്‍ .
.....തുടര്‍ന്ന് വായിക്കൂ.

1 comments:

ജിക്കൂസ് ! said...

ഒരായിരം നന്ദി ..ചരിത്രത്തില്‍ ഭാഗമാകാന്‍ പോകുന്ന ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ എന്റെ പോസ്റ്റ്‌ ഉള്പെടുതിയത്തിനു അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എല്ലാം നന്ദി രേഖപെടുത്തുന്നു...നമ്മുക്ക് അണി ചേരാം .........