ചാണക്യന്റെ ലേഖനം വായിക്കൂ

Monday, December 21, 2009

മാനതകളില്ലാത്ത പ്രാദേശിക രാക്ഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന തമിഴക കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുല്ലപ്പെരിയാർ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് തകർന്നു തരിപ്പണമാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൻ ഡാമല്ല. ചാണക്യന്റെ ലേഖനം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കൂ.

1 comments:

suchitra said...

വിഷയം ശരിക്ക്‌ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌.. നല്ല ലേഖനം..