സമസ്തം ബ്ലോഗിലെ പോസ്റ്റ്‍

Friday, December 4, 2009

സ്‌ട്രേലിയയിലെ ഓള്‍ഡ്‌ വിക്‌ടോറിയ ഡാമും കേരളത്തിലെ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാമും തമ്മില്‍ നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ (നിര്‍മ്മിച്ച കാലഘട്ടവും നിര്‍മ്മാണ സങ്കേതങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ) സമാനതകളുണ്ട്‌. മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ കണ്ടെത്തിയ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകള്‍ 1964ല്‍ തന്നെ വിക്‌ടോറിയ ഡാമിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അധികൃതര്‍ വിള്ളലുകള്‍ മറികടക്കുന്നതിന്‌ കോണ്‍ക്രീറ്റ്‌ സ്ലാബുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഡാം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു.
സമസ്തം എന്ന ബ്ലോഗിലെ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്റ്‌.......
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക..

0 comments: